top of page

Lamuse & Privacybeleid 

Lamuse VOF
Maatschappelijke Zetel: Hoegaardsesteenweg 97 - 3360 Bierbeek - België
Vertegenwoordigd door: Petra & Jo Van Malcot
BTW: BE0542 935 922  -  FAVV toelating: AER/VBR/020842
IBAN: BE79 734 0383368 33. -  BIC: KREDBEBB
Tel: 016 623 452  -  Mobiel: 0475 763 081  -  Mail: jo@lamuse.be
 
Privacy
Deze privacyverklaring is gemaakt om u te informeren omtrent de verwerkingen van persoonsgegevens die door Lamuse uitgevoerd worden.
Enkel Lamuse is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens.
De rechtmatigheid van de verwerking en de beveiliging en vertrouwelijkheid van persoonsgegevens is van essentieel belang voor ons.
Wij behandelen uw persoonsgegevens dan ook overeenkomstig Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG (de Algemene Verordening Gegevensbescherming (“AVG”)) en Wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens.
Veilig bestellen & Betalen
On-line bestellen en betalen kan veilig met onze partners van Stripe die een beveiligde omgeving voorzien. Geen fan van on-line bestellingen en/of betalingen, stuur een mail aan: jo@lamuse.be 
en wij bezorgen je de nodige informatie om via overschrijving te betalen.
 
Vragen, aan- en/of opmerkingen, mail ze ons door, wij antwoorden of contacteren je zo snel mogelijk!
 

bottom of page